بطور متوسط از هر سه نفر افغان یکی آن بیجاشده، عودت کننده یا یک مهاجر است

کوکچه پرس198 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۱ ثور ۱۳۹۷ - ۴:۵۲ بعد از ظهر

این مطلب را سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز سه‌شنبه ۱۸ ثور در نشست مطبوعاتی که به منظور ارائه تحقیق سیستم ردیابی مهاجرین در مرکز رسانه های حکومت برگزار گردیده بود، بیان کرد.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افزود که بر اساس تحقیقات سیستم ردیابی مهاجرین، از هر دو نفر یکی آن در ولایت کندز، از هر سه نفر یکی آن در ولایات فراه، ننگرهار و نیمروز و از هر ۴ نفر یکی آن در ولایات لوگر و کنر یک بیجاشده یا عودت کننده میباشد.

این تحقیقات در ۱۵ ولایت کشور، ۱۸۸ ولسوالی و شش هزار ۵۱۰ قریه صورت گرفته است که آمار و ارقام مهاجرین و بیجاشدگان را از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ جمع آوری و تنظیم نموده است.

مسئولین سیستم ردیابی مهاجرین(DTM) برای انجام این تحقیقات با ۳۵ هزار و ۳۲۰ نفر از میان بزرگان و متنفذین قومی، زنان و مراکز صحی و تعلیمی مصاحبه نموده است.

به گفته عالمی بلخی تعداد بیجاشدگان داخلی در این ۱۵ ولایت از ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ به یک میلیون و ۷۲۸ هزار و ۱۷۵ تن، تعداد عودت کنندگان به یک میلیون و ۸۲۱ هزار و ۱۱ نفر، تعداد کسانی که دراین مدت از ۱۵ ولایت کشور را ترک کرده اند ۷۷۲ هزار و ۱۰۹ نفر می باشد که از میان آن ۱۱۰ هزار و ۵۳۴ نفر آن به کشور های اروپایی مهاجرت کرده اند.

بر اساس معلومات وزیر امور مهاجرین؛ در برابر هر فردی که کشور را ترک می نماید سه نفر عودت وارد کشور می شوند، ۹۷ فیصد برگشت کنندگان و بیجاشدگان داخلی یادشده مشکل سرپناه شان حل گردیده با توجه به اینکه حکومت وحدت ملی موضوع مهاجرت را در اولویت کاری اش قرار داده است، نهادهای ملی و بین‌المللی در تلاش ارایه خدمات بهتر به عودت کنندگان و بیجاشدگان می باشد.

همچنان لورانس هارت رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت(IOM) نیز در این نشست مطبوعاتی اشتراک داشت و در سخنان اش سیستم ردیابی مهاجرین را برنامه عنوان کرد که تحرکات مهاجرین را نظارت نموده و با ارائه آمار و ارقام حکومت افغانستان را در اخذ سیاست ها جهت ارائه خدمات و پاسخگویی مناسب به مهاجرین و تنظیم پالیسی های بهتر کمک می نماید.

به گفته وی مهاجرت یک وضعیت در حال تغییر بوده و سیستم ردیابی مهاجرین با ارایه یک تصویر مناسب ازین وضعیت، راه را برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی هموار می سازد.

تحقیقات سیستم ردیابی مهاجرین طی دوسال گذشته در ۱۵ ولایت کشور توسط اداره سازمان بین‌المللی مهاجرت صورت گرفته و ملاحظات وزارت امور مهاجرین نیز در آن شریک ساخته شده است.

۱۳۹۷-۰۲-۲۱ ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
کوکچه پرس