احتمال نهایی شدن توافق بین پاکستان و امریکا

کوکچه پرس84 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷ - ۳:۵۷ قبل از ظهر
احتمال نهایی شدن توافق بین پاکستان و امریکا

احتمال نهایی شدن توافق بین پاکستان و امریکا

هیچ کسی از جرئیات چیزی که دولت کابل آن را “پلان عمل افغانستان- پاکستان برای صلح و همبستگی” نام گذاری کرده، اطلاع ندارد. اما در کل قضیه، می توان مسایل اصلی را که در مذاکرات پس پرده در جریان بوده، از روی اظهارات و آمد و رفت های رسمی در نظر مجسم کرد. ازین رو، می توان گفت که بین امریکا و پاکستان به طور قطع تعامل تازه و تاریخی صورت گرفته است که واگذاری گسترۀ قبایلی آنسوی سرحد در قیمومیت مستقیم اردو و نظام حکومتی پاکستان از مصادیق برجستۀ آن است.
گام بعدی، توافق روی گذار طالبان از فعالیت های صرفاً جنگی به مشارکت سیاسی در نظام سیاسی آینده در کابل است که فرایند آن هم اکنون شروع شده است. پیروزی این مرحله از کار را هیچ نیرویی نمی تواند ضمانت کند. 
حکومت کابل، بخشی از برنامه جهانی است و از نزدیکی با پاکستان راضی است. پاکستان بدین وسیله به «رؤیای عمق استراتیژیک» خویش تقرب می کند.
بعد از حل بحران کوریا، امریکا نیاز به حل بحران ( هرچند موقتی) با پاکستان وطالبان دارد تا همه ظرفیت ها را در مبارزه علیه رژیم ایران به کار اندازد. تقابل امریکا و ایران درمیدان افغانستان امری ناگزیر است. با خاموش کردن ماشین جنگی طالبان، داعش در صحنه باقی می ماند که می توان این نیروی مخرب را به هرجایی که کوردینه شود، سوق دهد.

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۷-۰۳-۲۳ ۱۳۹۷-۰۳-۲۳
کوکچه پرس