غنی خطاب به اعضای کاروان مردمی صلح: شما با این حرکت بزرگ مدنی خود به جهان نشان دادید که افغان‌ها جنگ نمی‌خواهند

کوکچه پرس108 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۸ قبل از ظهر
رئیس جمهورغنی خطاب به اعضای کاروان مردمی صلح: شما با این حرکت بزرگ مدنی خود به جهان نشان دادید که افغان‌ها جنگ نمی‌خواهند

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز به ساحۀ چمن حضوری رفت و از اعضای کاروانمردمی صلح استقبال نموده و با هریک آنان مصافحه کرد.

ابتدا، اقبال خیبر به نمایندگی از اعضای کاروان مردمی صلح صحبت کرد و از رئیس جمهور کشور بخاطر قدردانی و استقبال از اعضای این کاروان و نیز اعلام آتش‌بس موقت، تشکر کرد.

و افزود که ۴۰ روز قبل، این کاروان با شعار ما صلح می‌خواهیم از ولایت هلمند حرکت کردند و ۷۰۰ کیلو متر را به پای پیاده تا کابل رسیدند و در مسیر راه، با اقشار مختلف مردم دیدار کردهند که خواست همه آنها صلح و آتش بس است.

این عضو کاروان صلح گفت که ما از رهبر طالبان نیز می‌خواهیم تا همانند رئیس جمهور از این کاروان صلح خواهان استقبال نماید و با این خواست ملت افغانستان پاسخ مثبت دهد. وی خواست‌ها و پیشنهادات کاروان صلح‌خواهان را به ویژه در مورد تمدید آتش بس با طالبان ابراز داشت.

اعضای کاروان مردمی صلح، همه به یک صدا گفتند که ما صلح می‌خواهیم و دیگر جنگ بس است، مردم تشنۀ صلح می‌باشند و تا زمانیکه صلح تأمین نشود، ما به این حرکت و مبارزه خود ادامه می‌دهیم و آواز مانرا به جهانیان می‌رسانیم.

سپس، رئیس جمهور کشور به اعضای کاروان مردمی صلح خوش‌آمدید گفته خطاب به آنان گفت: شما کاروان امید و آواز اصلی مردم افغانستان هستید و به وطن عشق می‌ورزید، ملت و دولت با شماست و بالای تان افتخار می‌کنند.

رئیس جمهور افزود: من از استقلالیت شما حمایت همه‌جانبه می‌نمایم، شما مربوط به هیچ‌کس نیستید، بلکه متعلق به ملت افغانستان می‌باشید، وطن ما از جنگ خسته است و صلح، هم خواست مردم و هم امر الهی است.

رئیس جمهور غنی گفت که ما آتش بس موقت را اعلام نموده ایم و از اعضای کاروان مردمی صلح خواست تا نزد هیبت الله آخندزاده رهبر طالبان رفته و از او بخواهند تا آتش بس را بپذیر.

وی افزود که طالبان اگر آماده‌ی آتش‌بس باشند، ما نیز آماده هستیم که آتش‌بس را تا یکسال دیگر تمدید نماییم. وی از طالبان خواست تا بدون درنظر داشت کدام قید و شرط با حکومت وارد مذاکره شوند.

رئیس جمهور بیان‌داشت: همان‌طوری‌که طالبان آتش‌بس سه‌روزه را پذیرفتند، می‌توانند آتش‌بس یک‌ساله و همیشگی را نیز بپذیرند، زیرا ما آتش‌بس را براساس فتوای متفق علمای خویش اعلام نمودیم و این به معنای داشتن اراده، نیت و اجماع ملت افغانستان است.

رئیس جمهور از آنان خواست تا به صلح بین‌الافغانی اعتماد نمایند، همانطوریکه در گذشته این پروسه نتیجه داده است و گفت که طالبان آدرس مذاکره را مشخص سازند و حکومت آماده اقدامات می‌باشد.

رئیس جمهور محمداشرف غنی گفت که طالبان می‌توانند همه تشویش‌های شانرا با حکومت شریک سازند، طرح ارائه کنند و در مورد تطبیق آن مذاکره انجام می‌پذیرد. وی تصریح‌کرد که افکار باید تغییر کند، ابتدا افغانستان را سر پا ایستاد کنیم، زیرا با امنیت و صلح همه‌چیز تحقق میابد.

رئیس جمهور کشور خطاب به کاروان مردمی صلح گفت: هرجائیکه شما بگویید بخاطر مذاکره در مورد صلح من حاضرم بروم، صلح و امنیت خواست و آرزوی مردم افغانستان است.

رئیس جمهور غنی افزود: شما حرکت مدنی بزرگ را آغاز کردید و به جهان نشان دادید که مردم افغانستان مدنی هستند و این ملت عظیم با یک صدا به انفجار، انتحار، تانگ و جنگ، نه می‌گویند و خواهان صلح و ثبات پایدار می‌باشند.

۱۳۹۷-۰۳-۳۰ ۱۳۹۷-۰۳-۳۰
کوکچه پرس