پس از اين برنامه هاي پروژه لتفا بايد پاسخگوي اولويت هاي برنامه هاي وزارت امور داخله باشد

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان91 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۷ - ۱:۰۳ بعد از ظهر
پس از اين برنامه هاي پروژه لتفا بايد پاسخگوي اولويت هاي برنامه هاي وزارت امور داخله باشد

پس از اين برنامه هاي پروژه لتفا بايد پاسخگوي اولويت هاي برنامه هاي وزارت امور داخله باشد

کابل – وزارت امور داخله ( چهار شنبه ۳۰ جوزا ): ويس احمد برمك، وزير امور اخله كشور، در ديداري كه در دفتر كارش با آقاي جاسلين مي سن، رئيس برنامه انكشافي ساز مان ملل متحد در افغانستان داشت، گفت كه برنامه هاي پروژه لتفا براي وزارت امور داخله بعد از اين بايد پاسخگوي اولويتهاي برنامه هاي وزارت امور داخله باشد.وزير امور داخله ضمن اظهار قدر داني از مديريت برنامه هاي دفتر انكشافي سازمان ملل متحد از صندوق وجهي نظم و حاكميت قانون، براي وزارت امورداخله، افزود كه برنامه هاي كه از سوي شركاي بين المللي به پوليس ملي افغانستان در نظر گرفته ميشود بايد وزارت امور داخله مالكيت و رهبري اين برنامه هارا داشته باشد.وزير امور داخله با اظهار اينكه چهار برنامه ضروري اين وزارت كه عبارت از زير بنا، ظرفيت سازي، آموزش و انكشاف نيروهاي پوليس ملي و همچنان تجهيزات اين نيروها است و وزارت امور اخله روي آن بيشتر تمركز نموده است گفت كه اين چهار عنصر اساسي در برنامه هاي حمايوي لتفا براي وزارت امور داخله بايد در نظر گرفته شود.در همين حال آقاي جاسلين مي سن، رئيس برنامه انكشافي سازمان ملل متحد در افغانستان با اظهار اينكه اداره انكشافي ساز مان ملل متحد در راستاي توجه و رسيدگي به اولويت هاي وزارت امورداخله كاملاً متعهد است، گفت كه هرنوع برنامه اي كه از سوي اين دفتر روي دست گرفته شود در مشوره و هماهنگي با وزارت امور داخله و با در نظرداشت تمام اولويت هاي اين وزارت صورت خواهد گرفت.

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۱۳۹۷-۰۳-۳۰ ۱۳۹۷-۰۳-۳۰
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان