۲۳۰ تن به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر، در سه ماه نخست سال روان بازداشت شده اند

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان80 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۷ - ۳:۵۴ بعد از ظهر
۲۳۰ تن به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر، در سه ماه نخست سال روان بازداشت شده اند

۲۳۰ تن به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر، در سه ماه نخست سال روان بازداشت شده اند

کابل، افغانستان: پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان سه ماه نخست سال روان،  ۲۳۰ تن را به ظن قاچاق مسکرات و مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت و در طی ۱۸۶ پرونده به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات ومواد مخدر، فرستاده است. در میان بازداشت شده گان ۱۳ زن ، ۲ شهروند خارجی  و۹ تن  از مؤظفین خدمات عامه نیز شامل اند.

خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر که روز یکشنبه سوم سرطان سال روان در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت در مورد دست آوردهای سه ماه نخست این اداره سخن می زد، افزود: “مدیریت تدقیق، بررسی ولابراتوار مرکزعدلی وقضایی به منظور تحقیقات بیشتر تمامی پرونده ها ومظنونین را به ریاست څارنوالی اختصاصی مرکزعدلی وقضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر فرستاده است.”۶۷ تن از بازداشت شده گان قصد داشتند مواد مخدر نوع هیروئین را با استفاده ازشیوه های جاسازی در بطن و بکس های سفری، از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شهر دهلی کشورهندوستان وعربستان سعودی انتقال دهند.

موحد گفت: “به گونه مجموعی از نزد قاچاقچیان ۸۵۶،۶۱۹ کیلوگرام هیرویین، ۳۸۰۷،۱ کیلوگرام مورفین، ۶۴۳۹،۸۴ کیلوگرام تریاک، ۲۱۰۸۵،۰۳ کیلوگرام چرس، ۱۴،۷۷۸کیلوگرام شیشه، ۴۷۱۸۷،۰۱۳ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، ۳۳۵۷،۵ لیتر مشروبات الکی، ۶۱۵۹ قرص تابلیت روانگردان k و ۶۵۵ لیتر تیزاب به دست آمده است.”۶۰عراده واسطه نقلیه، یک عراده موترسایکل، ۲۹۳سیت موبایل همراه  و ۸ میل اسلحه مختلف که از قاچاقچیان به دست آمده است مصادره شده و همچنان  ۲۳۷۰۰۵ افغانی پول نقد و۵۰۵۰ دالر امریکایی پس از مصادره تحویل د افغانستان بانک گردیده است.

محاکم ابتداییه واستیناف مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر درجریان سه ماه نخست سال روان، ۱۷۹ تن به شمول یک زن را درپیوند به ۱۳۶ قضیه جرایم قاچاق مسکرات و مواد مخدر از یک سال الی ۲۰سال حبس، محکوم به مجازات کرده است.در همین حال ۸ تن از مظنونین به شمول سه زن ویک افسر از محکمه ابتداییه و۲۴ تن دیگر به شمول ۱۱ تن از موظفین خدمات عامه از محکمه استیناف مرکز عدلی وقضایی مبارزه با مسکرات ومواد مخدر برائت حاصل کرده اند.

پیش از این در جریان سه ماه اخیر سال گذشته مجموعاً ۱۷۷ قضیه به مظنونیت ۲۱۸ تن  به شمول ۷ تن از موظفین خدمات عامه،۶ زن و۲ شهروند ایرانی به مدیریت عمومی تدقیق، بررسی ولابراتوار مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر مواصلت ورزیده بود.###

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۱۳۹۷-۰۴-۰۳ ۱۳۹۷-۰۴-۰۳
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان