غنی: امروز همه ملت با آواز بلند و مصمم صلح می‌خواهند

کوکچه پرس60 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۵ سرطان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۲ بعد از ظهر
رئیس جمهور غنی: امروز همه ملت با آواز بلند و مصمم صلح می‌خواهند

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در قصر چهارچنار در نشست مشترک رهبری و اعضای شورای عالی صلح و شورای سراسری علمای کشور اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس جمهور در صحبتی از رهبری و اعضای شورای عالی صلح بخاطر فراهم‌نمودن نقشه راه صلح و تلاش‌های آنان در این خصوص، قدردانی نموده گفت که امروز همه ملت با صدای بلند و مصمم صلح می خواهند.

رئیس جمهور گفت، براساس فتوای متفق علمای کشور، ما آتش بس اعلام نمودیم، زیرا همواره به علما ارج قایل هستیم و به صدای شان لبیک گفته و به رهنمودهای شان عمل می‌کنیم. وی اضافه کرد که فتوای علمای کشور نشاندهنده اراده خودجوش علما و ملت بود.

رئیس جمهور کشور تصریح کرد که آتش‌بس از ۲۷ رمضان و روزهای عید در چهره‌های هموطنان مان خوشی، اطمینان و آرزو را نمایان ساخت و به همه نشان داد که این ملت عظیم هنوز به افغانیت و اسلامیت خویش افتخار می‌کند.

رئیس جمهور از مردم افغانستان تشکر کرد که در روزهای آتش‌بس با طالبان افغان وارد گفتگوی مستقیم شدند و خوشی‌ها را با یکدیگر تجلیل کردند. وی گفت، افغانستان کشور مشوره است، اجماع آن در نبض عام مردم نهفته است و هر تصمیم به این اساس اتخاذ می‌گردد، زیرا مردم صلح می‌خواهند و دراین زمینه صدا و اجماع مردم ما واضح می‌باشد.

محمداشرف غنی گفت، پذیرفتن صلح، پیروی از احکام الهی، ارج‌گذاشتن به خواست مردم و ترجیح منافع ملی است. وی خطاب به شهروندان کشور گفت: هر تشویش و نگرانی و نیز طرح‌های خود را برای بهبود پروسۀ صلح با شورای عالی صلح و ریاست جمهوری شریک سازند.

رئیس جمهور گفت، صلح در تاریکی مانند دزد نمی‌آید، بلکه در روز روشن و با همت افغان‌ها تأمین می‌آید. وی بار دیگر بالای طالبان مسلح افغان صدا زد که به هربخش افغانستان که برای مذاکره آماده باشد، بیایند و وارد بحث و مذاکره شوند.

رئیس جمهور غنی بیان‌داشت که جهت صلح، مثبت است و دراین بخش باید اقدامات دیگر نیز انجام شود. وی اضافه کرد که دراین خصوص اجماع ملی، منطقه‌یی، بین‌المللی و اسلامی موجود می‌باشد و در صلح، عزت و حیثیت همه ما مصوون است.

رئیس جمهور خاطرنشان‌ساخت که آتش‌بس بدون کدام مشکل به گونۀ موثر آن مدیریت شد. وی گفت که مردم ما نسبت به آینده باورمند می‌باشند و باید افغانستان با تلاش‌های مشترک، صاحب نظام اساسی و عادلانه گردد.

همچنان، استاد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح با اشاره به آتش‌بس میان حکومت و طالبان مسلح افغان گفت، آتش‌بس در روزهای عید نشان داد که همه مردم خواهان و مشتاق صلح می‌باشند و اجماع کنونی میان مردم، از چشم پنهان نیست.

خلیلی گفت، مردم افغانستان صلح می‌خواهند و با اشاره به فتوای علما، فتوای سه کشور در اندونیزیا و کنفرانس آینده در عربستان، اقدامات انجام‌یافته و تلاش‌های آینده را دراین زمینه گام مهم و ارزنده دانست و به تلاش دراین عرصه، اطمینان داد.

سپس، مولوی قیام‌الدین کشاف رئیس شورای سراسری علمای کشور صحبت کرده گفت: در روزهای آتش‌بس همه مردم احساس آرامی و خوشی داشتند و خوشی شانرا در قریه‌ها، شهرها و مناطق مختلف کشور مشترکاً تجلیل کردند.

کشاف گفت، طالبان افغان نیز خواستار صلح هستند و پس از آتش‌بس، در کشور خیزش‌های خودجوش صلح آغاز شد که هر روز در حال گسترش است. وی اضافه کرد که خطبه امامان جمعه الحرمین الشرفین، مختص به موضوع صلح افغانستان، نشاندهنده همکاری و حمایت جهان اسلام و نیز پشتیبانی دوستان بین‌المللی افغانستان از پروسه صلح بود.

بعداً، استاد اسدلله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، حکم رئیس جمهور را در مورد عملی‌نمودن پیشنهادات نشست ۲۹۰۷ نفری علمای کشور، قرائت کرد.

براساس حکم متذکره برای ۲۳ تن از علمای جید کشور در کمیتۀ مشترک وظیفه سپرده شده است تا پیشنهادات علمای کشور را به گونۀ دقیق مورد ارزیابی قرار داده و طرح‌های مشخص را طی دو ماه در بخش اصلاح نصاب دینی مدارس، تأثیرگزاری ارشاد و تقویت شورای علما، هماهنگی میان نهادهای دینی و حکومت، ایجاد دارالافتای مستقل، ترتیب میکانیزم همه جانبه جلوگیری از هرنوع فساد و فتنه و میکانیزم کار مشترک با رسانه‌ها، با ریاست جمهوری شریک سازند.

همچنان، در حکم به منظور پیشبرد امور تخنیکی کمیته برای ایجاد کمیتۀ دارالانشاء، کمیتۀ اداری ریاست عمومی اداره امور، ایجاد تسهیلات بخاطر انجام امور خدماتی و لوژیستکی هدایت داده شده و نیز نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی جهت هماهنگی همه‌جانبه با کمیتۀ مذکور توظیف شده است.

۱۳۹۷-۰۴-۰۵ ۱۳۹۷-۰۴-۰۵
کوکچه پرس