اعلامیۀ مطبوعاتی در باره انتخاب منشی (سخنگو) برای کمیسیون مستقل انتخابات

کوکچه پرس121 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۸ سرطان ۱۳۹۷ - ۲:۵۱ بعد از ظهر
اعلامیۀ مطبوعاتی در باره انتخاب منشی (سخنگو) برای کمیسیون مستقل انتخابات

اعلامیۀ مطبوعاتی در باره انتخاب منشی (سخنگو) برای کمیسیون مستقل انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی ایجاد گردیده است. رئیس، معاون عملیاتی، معاون مالی اداری و منشی (سخنگو) از میان هفت عضو توسط خود آنها به اساس رای آزاد، سری و مستقیم انتخاب میشوند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به فقره دوم ماده یازدهم قانون انتخابات طی فیصله نامه یی محترم سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون را به حیث منشی (سخنگو) کمیسیون برای مدت یکسال انتخاب نموده است.

منبع: اخبار انتخابات افغانستان

۱۳۹۷-۰۴-۰۸ ۱۳۹۷-۰۴-۰۸
کوکچه پرس