سنگ تهداب ۵ پروژۀ در ولایت سمنگان گذاشته شد

کوکچه پرس61 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۱۲ سرطان ۱۳۹۷ - ۸:۴۵ قبل از ظهر
سنگ تهداب ۵ پروژۀ در ولایت سمنگان گذاشته شد

سنگ تهداب ۵ پروژۀ در ولایت سمنگان گذاشته شد samangan

سنگ تهداب پنج پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در مربوطات ولایت سمنگان گذاشته شد. این پروژه ها شامل؛ ساختمان ۹۷۸ متر کانال در قرای مختلف ولسوالی خرم و سارباغ به مصرف مجموعی ۸۳۱۱۱۳۳ افغانی آغاز گردیده.

با تکمیل این پروژه ها ۱۰۵۰ خانواده مستفید گردیده و ۱۲۰۰ جریب زمین زراعتی تحت کشت و آبیاری قرار خواهد گرفت.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۴-۱۲ ۱۳۹۷-۰۴-۱۲
کوکچه پرس