کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه ۱۳ سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

کوکچه پرس84 نمایش هاآخرین بروزرسانی:شنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ - ۸:۱۵ قبل از ظهر
کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه ۱۳ سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب از پیشرفت فعالیت های این کمیسیون روز چهارشنبه ۱۳ سرطان سال روان خورشیدی کنفرانس مطبوعاتی را برگزار کرد.

محترم سید حفیظ الله هاشمی عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام رأی دهنده گان را موفق اعلام نمود و گفت که تا اکنون بیش از ۸ میلیون و ۲ صد هزار تن ثبت نام شده اند که از این میان بالغ بر ۲ میلیون و هفت صد هزار تن آن زنان هستند. همچنان نامبرده در مورد نشر فهرست ابتدایی کاندیدان نیز معلومات ارایه نمود. 

منبع: اخبار انتخابات افغانستان

۱۳۹۷-۰۴-۱۶ ۱۳۹۷-۰۴-۱۶
کوکچه پرس