عقد قرار دادهای سه پروژه مهم برشنا

کوکچه پرس55 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ - ۷:۴۶ بعد از ظهر
عقد قرار دادهای سه پروژه مهم برشنا

عقد قرار دادهای سه پروژه مهم برشنا 7B2D5010-CC11-49F1-97E8-B1C0BDDBBDF4

انجنیر امان الله غالب رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت با سه کمپنی مختلف به ارزش مجموعی (۹۹,۷۱۵,۹۷۶) افغانی قرار داد سه پروژه مهم برشنا را عقد کرد. 

در این قرارداد ها اعمار یک باب تحویلخانه دافغانستان برشنا شرکت، اعمار تعمیر اداری کنر برشنا و اعمار تعمیر خدمات مشتریان تخار برشنا شامل میباشد. 

پروژه نخست که شامل، اعمار یک باب تحویلخانه دافغانستان برشنا شرکت بوده، به ارزش مبلغ (۸۵,۴۷۸,۰۵۱) هشتادو پنج ملیون و چهارصدو هفتادو هشت هزار و پنجاه و یک افغانی میباشد، که قرار داد آن میان د افغانستان برشنا شرکت و شرکت ستیت کارپس عقد گردید.

پروژه دوم شامل اعمار تعمیر اداری کنر برشنا میباشد، که قرار داد آن فی مابین د افغانستان برشنا شرکت و شرکت ساختمانی، تولید مواد ساختمانی جلال کوت به ارزش ( ۸,۸۶۱,۴۲۵) هشت ملیون و هشت صدو شصت یک هزارو چهار صدو بیست و پنج  افغانی امضاء گردید. 

پروژه سوم شامل اعمار تعمیر خدمات مشتریان تخار برشنا بوده، این پروژه (۵,۳۷۶,۵۰۰) پنج ملیون و سه صدو هفتادو شش هزار و پنجصد افغانی هزینه بر میدارد که قرار داد آن با شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی آرمان گرین و برشنا شرکت امضاء گردید.

کار پروژه های متذکره در یک سال آینده تکمیل و عملاً به بهره برداری سپرده خواهند شد. 

قابل یاد آوریست که پول پروژه های فوق الذکر از بودجه د افغانستان برښنا شرکت پرداخت میگردد.

منبع: ودصم

۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳۹۷-۰۴-۱۷
کوکچه پرس