برگزاری نشست مشورتی هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جوانب ذیدخل در روند انتخابات

کوکچه پرس53 نمایش هاآخرین بروزرسانی:چهارشنبه ۲۰ سرطان ۱۳۹۷ - ۲:۵۸ بعد از ظهر
برگزاری نشست مشورتی هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جوانب ذیدخل در روند انتخابات

برگزاری نشست مشورتی هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با جوانب ذیدخل در روند انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات به هدف رفع موانع سد راه برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها، با نهاد های ناظر انتخاباتی، جامعه مدنی و تمویل کننده گان خارجی نشستی مشورتی را برگزار کرد. محترم داکترعبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات شفاف برای تحقق مردم سالاری در سراسر کشور را امر مهم دانست و افزود که برای رسیدن به این امر مهم ملی نهاد های ذیدخل مکلف اند تا مشوره های مؤثر شان را به این کمیسیون ارائه نمایند، تا در روشنی آن تصمیم نهایی گرفته شود.

منبع: اخبار انتخابات افغانستان

۱۳۹۷-۰۴-۲۰ ۱۳۹۷-۰۴-۲۰
کوکچه پرس