فایده بازگشت جنرال دوستم در چیست، آشتی با تروریزم دولتی؟

کوکچه پرس70 نمایش هاآخرین بروزرسانی:جمعه ۲۲ سرطان ۱۳۹۷ - ۸:۳۳ قبل از ظهر
فایده بازگشت جنرال دوستم در چیست، آشتی با تروریزم دولتی؟
فایده بازگشت جنرال دوستم در چیست، آشتی با تروریزم دولتی؟

فایده بازگشت جنرال دوستم در چیست، آشتی با تروریزم دولتی؟

 
 
اگر عودت وی به تضمین امریکا نباشد، جایش عقب میز محاکمه خواهد بود.
 
 
 
آوازه بازگشت جنرال دوستم انتشار یافته. ایشان آیا به کابل بر می گردد یا به شمال؟ در ضمن عقل قاصر بنده از فهم این نکته عاجز است که جنرال ازبهر چه کاری به افغانستان بر می گردد؟ برای تقابل و جنگ به هدف متوقف کردن دکترغنی یا خوش و بش کردن دو باره به حضور او؟ چیزی نمانده در دولت که به او برسد. جنرال دوستم هست و بود سیاسی اش به حیث یک رهبر سیاسی و قومی این است که به اذهان عامه مردم، پاسخ پیدا کند که نظام قیصاری زنده است یا مرده، آن دسته تروریستی که به نام کوماندوی اردوی ملی به ارتکاب جنایت بشری ملزم دانسته شده، مال کجا و مامور مجهول کدام موسسه بوده است. در غیر آن، بهترین فرصت اعتباری برای جنرال همین است که از ترکیه شور نخورد تا مردم به حساب غنی برسند. شاید جنرال دوستم درین معامله مانعی در راه جنبش مردم خلق کند. هرگاه حضورش برای خیزش دادخواهانه مردمی سودی نداشته باشد، عدمش در افغانستان، به ز حضورش!

منبع: گزارش نامه افغانستان

۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۳۹۷-۰۴-۲۲
کوکچه پرس