گزارش جلسه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

کوکچه پرس86 نمایش هاآخرین بروزرسانی:پنج شنبه ۴ اسد ۱۳۹۷ - ۵:۵۸ بعد از ظهر

گزارش جلسه شماره ( ۵ ) سال ۱۳۹۷ جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

دانلود: گزارش جلسه شماره ۵ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری

Source

منبع: کوکچه-ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

۱۳۹۷-۰۵-۰۴ ۱۳۹۷-۰۵-۰۴
کوکچه پرس