دولت افغانستان، در زمینه انکشاف صنایع زنان و محو تبعیض، نقش برازنده داشته است

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان86 نمایش هاآخرین بروزرسانی:سه شنبه ۹ اسد ۱۳۹۷ - ۴:۵۸ بعد از ظهر

دولت افغانستان، در زمینه انکشاف صنایع زنان و محو تبعیض، نقش برازنده داشته است

کابل، افغانستان: داکتر محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، در همایشی زیر عنوان “دومین نشست اقتصادی زنان متشبث” گفت که دولت افغانستان در چهار سال گذشته کوشیده است با محو تبعیض فرا راه کار زنان در زمینه انکشاف صنایع زنان و رشد رهبریت زنان، نقش برازنده داشته باشد. وی با تأکید بر اهمیت نقش زنان گفت: “برای رشد سریع جایگاه زنان به ویژه در اقتصاد، لازم است راه های سنجیده شود تا قوس صعودی فرصت ها برای این قشر را بیشتر فراهم سازد.”دومین نشست اقتصادی زنان متشبث زیر عنوان “جستجوی راه حل ها” از سوی مرکز زنان دانشگاه امریکایی افغانستان واتاق های تجارت زنان، با حضور بیش از ۱۰۰ زن متشبث از کابل و ولایات، روز سه شنبه در مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت برگزار شد. سمینه انصاری، رییس مرکز زنان دانشگاه امریکایی افغانستان گفت که هدف این نشست رشد تجارت زنان ودسترسی آنان به قرضه، شناسایی پالیسی های موجود ورفع موانع برسر آن می باشد.###

منبع: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

۱۳۹۷-۰۵-۰۹ ۱۳۹۷-۰۵-۰۹
انجمن اجتماعی دادخواهان افغان