فوزیه کوفی: رِئیس جمهور غنی شخص روانی است

فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان در پیوند به حذف نام اش از سوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می گوید که افغانستان وابسته به یک فرد روانی شده که سیاست را در اختیار خود و قوم خود قرار می دهد.

کوکچه پرس71 نمایش هاآخرین بروزرسانی:یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷ - ۵:۵۱ بعد از ظهر

فوزیه کوفی، نماینده مردم بدخشان، امروز یک شنبه( ۲۱ اسد) طی یک نشست خبری گفت؛ من افتخار میکنم که در سال های اخیر سیاست قوم محور را از هم جدا کرده ام و در برابر بی عدالتی ها صدا بلند کرده ام.

وی افزود؛ هدف اصلی حکومت حذف چهره های سیاسی مانند من بوده که همیشه صدای خود را برای عدالت خواهی بلند کرده ام. درحالیکه برای حفاظت از قصاب کابل میلیون ها دالر در نظر گرفته میشود.

بانو کوفی تصریح داشت که حکومت میخواهد پارلمان آینده تابع یک حلقه خاص باشد و این سیاست ادامه دارد و دیگران زمانی متوجه این سیاست شوم حکومت میشود که نا وقت خواهد بود.

کوفی گفت: ۱۶ نفر را که حکومت و کمیسیون افراد غیر مسئول وابسته به من می پندارند، ۷ نفر شان پولیس محلی و سه نفر از استادان معارف می باشند که این توطئه ظالمانه است.

وی افزود؛ ارگ ریاست جمهوری ساعت ۲ شب به کمیسیون تماس گرفته که باید فوزیه کوفی از لیست حذف شود، درحالیکه هیچ گونه مدرکی وجود ندارد که من با افراد غیر مسوول دست داشته باشم. خانم کوفی اضافه کرد که در افغانستان همۀ وابسته به یک فرد روانی شده که سیاست را در اختیار خود و قوم خود قرار می دهد.

فوزیه کوفی تاکید داشت که رییس جمهور غنی هیچ گونه مشروعیت مردمی ندارد، زیرا قبل از اینکه به خواست مردم و سقوط ولایت ها توجه کند، به مقالات نشر شده از سوی نیورک تایمز تمرکز دارد.

۱۳۹۷-۰۵-۲۱
کوکچه پرس