جهان

دیدار رئیس سازمان صحی جهان با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان

رئیس سازمان صحی جهان با سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان دیدار کرده‌ است.

تدروس ادهانوم، گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان می‌گوید که با قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت حکومت طالبان در شهر ژنیو سویس در مورد وضعیت صحی افغانستان گفت‌وگو کرد.

عباد در آن هیئت طالبان شامل است که برای سفر یک هفته‌یی به ژنیو رفته تا در مورد کمک‌ها و حقوق بشری، با سازمان‌های بین‌المللی و نهاد های غیر دولتی گفت‌وگو کند.

قرار است این هیئت با نماینده‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، مقام‌های اتحادیه اروپا و سویس، وضعیت بشری افغانستان را به بحث گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا