افغانستانویدئو

مختار مجید آوازخوان افغان درگذشت

مختار مجید از لیسه غازی (شیرشاه سوری) فارغ گردید و بعد از سه سال تحصیل درپولی تکنیک کابل به پاکستان سفر کرد.
او سپس برای مدتی درپاکستان اقامت گزید و بعدا با خانواده اش درشهر ویرجینیا امریکا زندگی اختیار کرد.
مختارمجید البومهای مختلفی برای علاقه مندان آوازش همچون “همصدا”، “مادر” و” آبی آسمان” تهیه کرد.

این هنرمند کنسرتهایی در اروپا داشت که از جمله میتوان ازکنسرتهایش در آلمان و شهر لندن نام برد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا