افغانستان

بازگشت دوباره یک پیلوت اردوی ملی از آلمان به کابل

وزارت دفاع طالبان از بازگشت یک پیلوت اردوی ملی دولت گذشته به افغانستان خبر داده و گفته است که این پیلوت به دنبال تحولات اخیر به آلمان پناهنده شده بود.

وزارت دفاع طالبان از بازگشت یک پیلوت اردوی ملی دولت گذشته به افغانستان خبر داده و گفته است که این پیلوت به دنبال تحولات اخیر به آلمان پناهنده شده بود.

به دنبال تسلط طالبان بر افغانستان بسیاری از کادر قوای هوایی کشور به کشورهای خارجی پناهنده شدند. به عنوان نمونه تنها ۱۵۰ خلبان و خدمه‌ی اردوی ملی پیشین پس از سقوط کابل به تاجیکستان رفتند و از آن‌جا به آمریکا و آلمان منتقل شدند.

طالبان از این اقدام پیلوت بازگشته استقبال کرده و گفته است که این آمادگی را دارد که از سایر کادر نیروی هوایی که به قصد بازگشت به افغانستان دارند نیز استقبال کند.

پیش از این نیز طالبان از بازگشت ۵ پیلوت ارتش دولت گذشته خبر داده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا