نگاه‌ها

دنیا و بشریت را رهبران ایدئولوگ به تباهی کشاندند

رهبران ایدئولوژیک که صاحب عقیده و تعصب بودند جنایات کاران تاریخ بشریت شدند . به گونه مثال: استالین رهبر و جا نشین لنین با شعار ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم در کشور اتحاد جماهیر شوروی ۲۳ ملیون نفر از مردم روسیه شوروی را اعدام نمود .

به حکم وجدان آنچه که با خدا و مردم خود عهد کرده ام که همیشه باید حقیقت بگویم و بنویسم.
حالا یکبار دیگر میخواهم بشما حقیقت را بنویسم و با شما شریک سازم.
دنیا و بشریت را رهبران ایدئولوگ به تباهی کشاندند:
رهبران ایدئولوژیک که صاحب عقیده و تعصب بودند جنایات کاران تاریخ بشریت شدند .
به گونه مثال:
استالین رهبر و جا نشین لنین با شعار ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم در کشور اتحاد جماهیر شوروی ۲۳ ملیون نفر از مردم روسیه شوروی را اعدام نمود .
ما ئوتسه دون با شعار و اعتقاد به مارکسیسم با اندیشه مائوییزم در چین ۷۸ ملیون نفر چینی را در کشور چین اعدام نمود.
هتلر با شعار و اعتقاد به ناسیونالیزم نژاد ژرمن ها و ایجاد جنگهای جهانی و تسلط آلمانی ها ونژاد برتر سفید ها جرمنی ۱۷ ملیون نفر را اعدام نمود . اخوان المسلمین که زادگاه آن مصر و پرورشگاه آن امارات اعراب و عربستان سعودی و زایشگاه آن القاعده در پاکستان و داعش و طالب و بوکو حرام و لشکر طیبه و وهابیت وسلفیت است ؛ فعلا مشغول سلاخی مخالفین و آنهایی که از نظر ایدئولوژی آنها تکفیر شده اند ؛ می باشند ‌.
ایدئولوژی آخر اخوان المسلمین است که القاعده را زایید و القاعده داعش و طالب را متولد گردیده و فعلا مشغول آدم کشی است .
ایدئولوگ های اخوان المسلمین در دوبخش بنیاد گرا واصلاح طلب معتقدند که : آزادی طبق شرعیتی ، که خودشان تعبیر و تفسیر میکنند درست است .
بخش وهابیون اهل تشیع را کافر ورافضی وخون آنها را مباح میدانند وزن ومال آنها کنیز و حلال فتوا داده اند . همه ای خلافتی ها وامارتی ها و ولایتی ها اعتقادی به آزادی زن ندارند .
آزادی بیان و قلم را قبول ندارند . اعتقاد دارند که :
دیه مرد بالغ مسلمان ۶۰ شتر است . دیه زن بالغ مسلمان ۳۰ شتر است . دیه بیضه راست مرد مسلمان ۳۰ شتر است. شنیدن صدای کفش پای زن مسلمان حرام است . زن مسلمان با مرد بیگانه مسلمان اگر خواست حرف زند باید انگشت خود را روی زبان گزارد تا کسی از تُن صدای زن تحریک نگردد . دیدن دوکف دست و گرده روی زن مسلمان ، آنهم موقع نماز ، مشکلی ندارد .
اگر زن مسلمان ازجلو نماز مرد مسلمان رد شد نماز وی باطل است .
تصویر و مجسمه و عکس هرنوع آدمی ممنوع است . نکاح دختر ۹ ساله یا هفت ساله با پیروی از عایشه ( حمیرا ) دختر ابوبکر صدیق بلا مانع است .
مرد مسلمان طبق سنت پیامبر اکرم میتواند تا ۴ زن را نکاح کند .
دیه زن مسلمان نصف مرد مسلمان است .
شهادت دو زن بایک مرد مساوی است .
ارث زن نصف مرد از دارایی والدین است و صد ها مورد دیگر که با قرائت های بنیاد گرا یان خلافت و امارت در افغانستان بزور تفنگ واعدام و رعب و وحشت ودهشت و عشر و جزیه طبق اعتقادات خلایق افغانستان حکم فرما است و کاملا منطبق شریعت است وهیچ کس نمی تواند از اوامر امیران و خلفا عدول نمایند.
سرپیچی از دستورات آنها بغاوت و خروج از دین تفسیر گردیده و فرد دهری باید گردن زده شود.
شوربختانه این پروژه با دستکاری های کمیته M .I.6 بریتانیای کبیر و تحمیل آن توسط ایالات متحده آمریکا و تمویل عربستان سعودی ؛ محافل ارتجاعی مدارس دیوبند و حقانی پاکستان در افغانستان فقیر وگرسنه و بیکار و کم سواد (کلید قاره آسیا ) به کثیف ترین وجه آن عملی میگردد و این پروژه متاسفانه طولانی می رود تا افغانستان را در سراشیبی سقوط و تجزیه قرار دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا