عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد

مدرس سابق دانشگاه کابل (گروه اسپانیایی)، نویسنده و ستون نویس. فوق لیسانس امنیت ملی
دکمه بازگشت به بالا