روایت زنده

یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
فوری/ وقوع سه انفجار در شهر قندهار گزارش‌ها از شهر قندهار، حاکی از وقوع سه انفجار است. بر اساس گزارش‌های محلی، انفجار نخست امشب...
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳۹۷-۰۷-۰۱
یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
کشته و زخمی شدن ۵ پولیس در ولایت بلخ مقام‌های محلی از کشته و...
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳۹۷-۰۷-۰۱
یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
انتخابات در ولایت بلخ؛ ۴۰ مرکز مسدود و کمبود تشکیلات امنیتی برای تأمین امنیت...
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳۹۷-۰۷-۰۱
یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳۹۷-۰۷-۰۱
یکشنبه ۱ میزان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۰۱ ۱۳۹۷-۰۷-۰۱