روایت زنده

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
ترور یک نامزد پیشرو انتخابات پارلمانی در ولایت قندهار مقام های محلی قندهار از کشته شدن ناصر مبارز یکی نامزدان جوان این ولایت برای...
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
شکست سنگین تیم ملی فوتبال زیر ۱۶ سال افغانستان مقابل کره جنوبی تیم ملی...
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
سازمان ملل جان باختن ۹ غیرنظامی در یک حمله هوایی در کاپیسا را تأیید...
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳
سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳