حقوقی| قضایی

دوشنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۷
وزارت صحت عامه کشور می گوید که امکانات برای شناسایی قربانیان جنگ وجود ندارد. «فیروز الدین فیروز» وزیر صحت عامه می گوید که امکانات...
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
  خانۀ اخترمحمد ابراهیم‌خیل نمایندۀ حزب محاذ ملی در مزارشریف، شب گذشته به اتهام دزدی مسلحانه...
۱۳۹۷-۰۶-۱۱ ۱۳۹۷-۰۶-۱۱
شنبه ۳ سنبله ۱۳۹۷
شماری از این بیجاشدگان که به شهر فیض‌آباد آمده‌اند و  بیشترشان را زنان و...
۱۳۹۷-۰۶-۰۳ ۱۳۹۷-۰۶-۰۳