حوادث

شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷
هزاران تن از هواداران جنرال عبدالرشید دوستم در یازدهمین روز اعتراض‌ها علیه بازداشت نظام‌الدین قیصاری، دیروز به ساختمان ولایت و معارف جوزجان یورش برده...
۱۳۹۷-۰۴-۲۳ ۱۳۹۷-۰۴-۲۳
چهارشنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۷
دفتر مطبوعاتی زون ساحوی ۲۰۲ شمشاد با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که روز گذشته، هواپیماهای...
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۳۹۷-۰۴-۱۳
چهارشنبه ۱۳ سرطان ۱۳۹۷
 تظاهرات حامیان نظام‌الدین قیصاری، در مرکز آن ولایت به خشونت کشانیده‌ شده‌است. به اطلاعات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۳ ۱۳۹۷-۰۴-۱۳