آموزش

دوشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۷
ذبیح الله مجاهدسخنگوی امارت اسلامی اظهار داشت:«رژیم کابل می خواهد با چنین آوازه ها اذهان مردم را مغشوش بسازند. امارت اسلامی در مورد مذاکرات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۸ ۱۳۹۷-۰۴-۱۸
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
مقام‌های افغانستان اعلام کردند افراد مسلح ناشناس به یک مدرسه پسرانه در ننگرهار در...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
۳۰۰ دختر دانش آموز صبح امروز دریکی از مکاتب پروان به گونه اي مشکوک مسموم...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰