اخبار صلح و جنگ

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
رییس مجلس سنا می‌گوید که بسته‌ی پیشنهادی صلح حکومت افغانستان به طالبان آخرین چانس این گروه برای حضور در مذاکرات صلح است و گرنه...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
این نهاد می‌گوید که از ده هزار غیر نظامی که در این رویداد‌ها کشته...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
عطامحمد نور والی برکنار شده بلخ امروز از توافق حکومت افغانستان با جمعیت اسلامی...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱