اقتصادی

یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷
آغاز کار نخستین مجمتع صادراتی در بادام باغ شهر کابل  اولین و بزرگترین مجتمع بزرگ سنجش کیفیت و بسته بندی میوه ها در بادام...
۱۳۹۷-۰۴-۲۴ ۱۳۹۷-۰۴-۲۴
یکشنبه ۲۴ سرطان ۱۳۹۷
شش مکتب جدید در بدخشان زمینه آموزش به ۴۰۰۰ شاگرد را فراهم میکند  همکاری...
۱۳۹۷-۰۴-۲۴ ۱۳۹۷-۰۴-۲۴
شنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۷
تفاهم‌نامه‌ی خرید ۲۰ هزار متریک تن کود از فابریکه‌ی کود و برق مزار شریف...
۱۳۹۷-۰۴-۲۳ ۱۳۹۷-۰۴-۲۳
سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳۹۷-۰۴-۱۹
یکشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۷ ۱۳۹۷-۰۴-۱۷