تجارت

پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
براساس معلومات داده شده اتحادیه صرافان سرای شهزاده کابل ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی امروز پنج شنبه ۲۴ حوت قرار ذیل است:...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه خان جان الکوزی معاوناتاق تجارت و صنایع افغانستان دیروز یکشنبه «۲۰...
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه در این نشست، قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱