سایر اخبار اقتصادی

سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه خان جان الکوزی معاوناتاق تجارت و صنایع افغانستان دیروز یکشنبه «۲۰ حوت ۱۳۹۶» گفت که این شورا روی سیاستهای کاری می‌کند...
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
دوشنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه در این نشست، قرارداد اعطای جواز سرمایه‌گذاری شبکۀ ملی فایبر نوری...
۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳۹۶-۱۲-۲۱
سه شنبه ۱۵ حوت ۱۳۹۶
دراین جلسه، روی طرح پیشنهادی بازارچه های سرحدی افغانستان- ایران، میکانیزم مشترک جهت تطبیق موثر مقررۀ...
۱۳۹۶-۱۲-۱۵ ۱۳۹۶-۱۲-۱۵