انتخابات

سه شنبه ۳ میزان ۱۳۹۷
جلسه مشترک هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی با نهاد های امنیتی و ذیربط برگزار شد مجلس مذکور در رابطه به برگزاری انتخابات پارلمانی سال...
۱۳۹۷-۰۷-۰۳ ۱۳۹۷-۰۷-۰۳
شنبه ۳۱ سنبله ۱۳۹۷
کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وارکمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد کمیسیون مستقل انتخابات به هدف بازتاب فعالیت...
۱۳۹۷-۰۶-۳۱ ۱۳۹۷-۰۶-۳۱
جمعه ۳۰ سنبله ۱۳۹۷
برنامه آموزشی برای مدیران و آموزگاران ولایات برگزار شد محترم عبدالعزیز صمیم معاون عملیاتی...
۱۳۹۷-۰۶-۳۰ ۱۳۹۷-۰۶-۳۰
سه شنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۷ ۱۳۹۷-۰۶-۲۷
دوشنبه ۲۶ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۱۳۹۷-۰۶-۲۶
یکشنبه ۲۵ سنبله ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۳۹۷-۰۶-۲۵