سیاسی

جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
مسوولان کمیسیون مسقل انتخابات  میگویند که روند ثبت‌نام نامزدان برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های افغانستان روز شنبه پنجم جوزا سالروان  آغاز میشود. گلا...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
معاون کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، رییس جمهور غنی بر اعضای کمیسیون انتخابات فشار...
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
دوشنبه ۳۱ ثور ۱۳۹۷
جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید جلسۀ سرقوماندانی...
۱۳۹۷-۰۲-۳۱ ۱۳۹۷-۰۲-۳۱