انتخابات

چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
کنفرانس مطبوعاتی هفته وار کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد این کنقرانس به منظور بازتاب آخرین فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات روز چهار شنبه ۲۶...
۱۳۹۷-۰۴-۲۷ ۱۳۹۷-۰۴-۲۷
سه شنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۷
هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با بزرگان قومی ولایت غزنی دیدار کرد هیأت رهبری...
۱۳۹۷-۰۴-۲۶ ۱۳۹۷-۰۴-۲۶
دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
کمیسیون مستقل انتخابات جلسه علنی بررسی اسناد کاندیدان شورای ولسوالی ها را برگزار کرد...
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۳۹۷-۰۴-۲۵
دوشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۲۵ ۱۳۹۷-۰۴-۲۵