حکومت وحدت ملی

شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۷
جنرال دوستم معاون نخست رئیس جمهور افغانستان با چندین جریان بزرگ افغانستان دیشب در انقر گردم هم آمده و یک طرح ائتلف بزرگ ملی...
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
شنبه ۱۵ ثور ۱۳۹۷
 اقدام اخیر اشرف غنی مبنی توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی با درج اجباری قومیت‌های از پیش...
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۳۹۷-۰۲-۱۵
پنج شنبه ۱۳ ثور ۱۳۹۷
دوکتور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، اعلام کرد که بدون تفاهم و...
۱۳۹۷-۰۲-۱۳ ۱۳۹۷-۰۲-۱۳