حکومت وحدت ملی

چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
رییس اجراییه کشور در نشست بورد مشترک نظارت و انسجام: کمیسیون انتخابات تقویم انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند رییس اجراییه حکومت وحدت ملی...
۱۳۹۷-۰۴-۲۷ ۱۳۹۷-۰۴-۲۷
جمعه ۲۲ سرطان ۱۳۹۷
اجلاس سران ناتو در باره ماموریت حمایت قاطع در افغانستان: به حمایت خود از...
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۳۹۷-۰۴-۲۲
سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷
رییس اجراییه در کنفرانس ملی مشارکت برای ارتقا: رشد صنعت و بلند رفتن تولیدات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳۹۷-۰۴-۱۹