سیاست خارجی

سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷
  به گزارش کوکچه حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز با اوغوزخان ارتغرل، سفیر جمهوری ترکیه در کابل...
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۳۹۷-۰۲-۱۱
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
  کابل–حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه، قبل از ظهر...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳
دوشنبه ۳ ثور ۱۳۹۷
  استانبول - نخستین نشست مقامات ارشد پروسه استانبول- قلب آسیا در سال ۲۰۱۸...
۱۳۹۷-۰۲-۰۳ ۱۳۹۷-۰۲-۰۳