رهبران سیاسی

جمعه ۲۲ سرطان ۱۳۹۷
نامبرده چند ماه پیش تلاش ورزید تا به کشور برگردد، اما به طیاره حامل اش اجازه نشست داده نشد. داکترعبدالله عبدالله در بروکسل پایتخت...
۱۳۹۷-۰۴-۲۲ ۱۳۹۷-۰۴-۲۲
سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷
عبدالرشید دوستم، معاون اول و محمد سروردانش، معاون دوم رییس جمهور غنی در شهر...
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳۹۷-۰۴-۱۹
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
عطامحمد نور والی پیشین بلخ پس از دیدارش با اعضای شورای عالی ائتلاف نجات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰