رهبران سیاسی

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷
معاون اول ریاست جمهوری پس از بازگشت از ترکیه، تاکنون در هیچ نشست مهم حکومت اشتراک نکرده است. «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری...
۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۱۳۹۷-۰۷-۰۲
سه شنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۷
جنرال دوستم در سفری که به اوزبیکستان داشت به تازه‌گی به کشور برگشت؛ اما...
۱۳۹۷-۰۶-۱۳ ۱۳۹۷-۰۶-۱۳
یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان می‌گوید که کمیسیون انتخابات شماری از شهروندان را...
۱۳۹۷-۰۶-۱۱ ۱۳۹۷-۰۶-۱۱
سه شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۱۹ ۱۳۹۷-۰۴-۱۹