ریاست جمهوری

یکشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۷
رئیس جمهور افزود: شما تعهد ملی و روحیه‌ی قوی همکاری دارید و از افغانستان نمایندگی می‌کنید، من از هر یک شما و خانواده‌های‌تان تشکر...
۱۳۹۷-۰۳-۲۷ ۱۳۹۷-۰۳-۲۷
پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
با پایان ماه رمضان، آتش‌بس موقت میان حکومت افغانستان و گروه طالبان آغاز می‌گردد....
۱۳۹۷-۰۳-۲۴ ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
شنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۷
ریاست جمهوری اعلام کرد که علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب بر اساس...
۱۳۹۷-۰۳-۱۹
دوشنبه ۱۴ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۱۴ ۱۳۹۷-۰۳-۱۴