ریاست جمهوری

دوشنبه ۲ میزان ۱۳۹۷
معاون اول ریاست جمهوری پس از بازگشت از ترکیه، تاکنون در هیچ نشست مهم حکومت اشتراک نکرده است. «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری...
۱۳۹۷-۰۷-۰۲ ۱۳۹۷-۰۷-۰۲
پنج شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۷
شیدا محمد ابدالی که بیش از شش سال به عنوان سفیر افغانستان در هند...
۱۳۹۷-۰۶-۲۹
سه شنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹۷
جنرال دوستم در سفری که به اوزبیکستان داشت به تازه‌گی به کشور برگشت؛ اما...
۱۳۹۷-۰۶-۱۳ ۱۳۹۷-۰۶-۱۳