صحت و رفاه

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
در این سال بی پیشنیه ترین رویدادهای مرگبار در کابل و دیگر ولایت‌ها رخ داده است. دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا در جریان این...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱
یکشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه دوکتور فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور تفاهمنامه ایجاد یک باب...
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۳۹۶-۱۲-۲۷
جمعه ۲۵ حوت ۱۳۹۶
**واکنش نسبت به پیشنهاد «گلبدین حکمتیار» در مورد واگذاری تعدادی ولایات به طالبان ادامه...
۱۳۹۶-۱۲-۲۵ ۱۳۹۶-۱۲-۲۵