امنیت و جرایم

جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
در خبرنامه نیروهای امریکایی مستقر در جنوب غرب افغانستان آمده است، که در این نشست طالبان طرح حمله به نیروهای دولتی که مسئولیت تامین...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
 اداره بازرسی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) از افزایش تلفات غیرنظامیان در سه ماه...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷
-افغانستان: طی ۲۴ ساعت گذشته نیرو های ملی دفاعی وامنیتی افغانستان۱۰عملیات مشترک تهاجمی و ...
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳