طالبان و ترور

چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
رییس مجلس سنا می‌گوید که بسته‌ی پیشنهادی صلح حکومت افغانستان به طالبان آخرین چانس این گروه برای حضور در مذاکرات صلح است و گرنه...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
در این سال بی پیشنیه ترین رویدادهای مرگبار در کابل و دیگر ولایت‌ها رخ...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌گویند که ماموران این اداره از حملات تروریستی و...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱