رسانه ها

دوشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
در این سال، خشونت، تهدید و فشار علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و رسانه ها هم به لحاظ کمی و هم کیفی به شکل...
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۳۹۶-۱۲-۲۸
دوشنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۶
وزارت خارجه هلند اعلام کرد که به رویا سادات، فیلمساز افغان، به خاطر کارگردانی...
۱۳۹۶-۱۲-۱۴ ۱۳۹۶-۱۲-۱۴
پنج شنبه ۱۰ حوت ۱۳۹۶
علاقه‌مندان به موسیقی در عربستان سعودی، برای اولین بار توانستند در کشورشان در یک...
۱۳۹۶-۱۲-۱۰ ۱۳۹۶-۱۲-۱۰