رسانه ها

شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۷
پرسش: آیا رشته تحصیلی تان با فعالیتی که در بخش جندر دانشگاه هرات  دارید مرتبط است؟ پاسخ: به نظر من رشته حقوق، ارتباط  تنگاتنگ و...
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۳۹۷-۰۴-۰۹
پنج شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۷
نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان(نی) با نشر خبرنامه‌یی گفته است: معراج‌الدین شریفی، خبرنگار...
۱۳۹۷-۰۳-۱۷ ۱۳۹۷-۰۳-۱۷
چهارشنبه ۱۶ جوزا ۱۳۹۷
یازده سال پس از قتل ذکیه ذکی مدیر رادیو صدای عدالت در جبل سراج...
۱۳۹۷-۰۳-۱۶ ۱۳۹۷-۰۳-۱۶
سه شنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۲-۱۱ ۱۳۹۷-۰۲-۱۱