ورزش

جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
ادامه تمرینات پرتگال با ۱۷ بازیکن مدافع چپ ناپولی، به اردوی تیم ملی پرتگال، تعداد بازیکنان حاضر در تمرینات این تیم به ۱۷ رسید....
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
پیشنهاد ۱۰ میلیون یورویی به فاتح تریم نتایج ضعیف تیم دالیان سبب شده تا...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
جمعه ۴ جوزا ۱۳۹۷
مارسلو: نیمار باید به رئال بپیوندد مارسلو، مدافع رئال مادرید به حمایت از موضوع...
۱۳۹۷-۰۳-۰۴ ۱۳۹۷-۰۳-۰۴
پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
پنج شنبه ۳ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۳ ۱۳۹۷-۰۳-۰۳
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲
چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۳-۰۲ ۱۳۹۷-۰۳-۰۲