پناهندگان

یکشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۷
به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم کشور شاهی عربستان سعودی  که دارای پاسپورت های پاکستانی اند رسانیده میشود وقت برای اخذ اسناد جهت نقل...
۱۳۹۷-۰۵-۲۸ ۱۳۹۷-۰۵-۲۸
یکشنبه ۲۸ اسد ۱۳۹۷
به اطلاع عموم هموطنان عزیز مقیم کشور شاهی عربستان سعودی  که دارای پاسپورت های...
۱۳۹۷-۰۵-۲۸ ۱۳۹۷-۰۵-۲۸