سلامتی

سه شنبه ۲۲ حوت ۱۳۹۶
توزیع عادلانه دواخانه ها، موجودیت یک فارمسست در هر دواخانه، جلوگیری از فروش ادویه بدون نسخه داکتر، پیش پرداخت پانزده میلیون افغانی از سوی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۱۳۹۶-۱۲-۲۲
یکشنبه ۲۲ دلو ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه فردا، روز نخست کمپاین واکسین پولیو در ولایاتی است که سرایت...
۱۳۹۶-۱۱-۲۲ ۱۳۹۶-۱۱-۲۲
پنج شنبه ۲۱ جدی ۱۳۹۶
کشور فنلند دو ميليون "يورو" را به منظور حمايت از برنامه صندوق وجهی سازمان...
۱۳۹۶-۱۰-۲۱ ۱۳۹۶-۱۰-۲۱