طرز زندگی و سلامت

شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۷
پرسش: آیا رشته تحصیلی تان با فعالیتی که در بخش جندر دانشگاه هرات  دارید مرتبط است؟ پاسخ: به نظر من رشته حقوق، ارتباط  تنگاتنگ و...
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۳۹۷-۰۴-۰۹
چهارشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۷
این ماستر پلان که از سوی پوهنتون فلورانس به کمک کشور ایتالیا ترتیب گردیده...
۱۳۹۷-۰۴-۰۶ ۱۳۹۷-۰۴-۰۶
پنج شنبه ۲۴ جوزا ۱۳۹۷
اخیرا بازار ارز دیجیتال شاهد نوسانات و کاهش های بسیار بوده است. در حاشیه...
۱۳۹۷-۰۳-۲۴
پنج شنبه ۲۰ ثور ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۲-۲۰ ۱۳۹۷-۰۲-۲۰