جامعه

دوشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۷
باند گروپ مافیایی حامد کرزی و اشرف غنی وهمکاران کنونی آقایان حنیف اتمر و ستانکزی ازجمله ی خاینینی اند که افغانستان رابه امریکا وانگلیس...
۱۳۹۷-۰۵-۲۲
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرد که از این پس، پوشیدن برقع (چادری)...
۱۳۹۷-۰۵-۲۱ ۱۳۹۷-۰۵-۲۱
یکشنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۷
این مراسم به حضورداشت حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ ، معینان ،...
۱۳۹۷-۰۵-۲۱
چهارشنبه ۲۷ سرطان ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۰۴-۲۷