جامعه

یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه، بر اساس تصمیم دولت انتقالی پاکستان، موضوع مهاجران افغانستانی به دولت آینده این کشور سپرده می شود، لذا حضور این مهاجران...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه همچنین نیمی از تمامی موارد خودکشی در افغانستان در ولایت هرات...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰
یکشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه در نشستی که امروز دهم سرطان سال جاری خورشیدی به همین...
۱۳۹۷-۰۴-۱۰ ۱۳۹۷-۰۴-۱۰