جامعه

پنج شنبه ۲۷ ثور ۱۳۹۷
«اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان به علت حمله هوایی مرگباری که اوایل آوریل گذشته یک مدرسه قرآنی را در شمال شرق این کشور هدف قرار...
۱۳۹۷-۰۲-۲۷ ۱۳۹۷-۰۲-۲۷
جمعه ۲۱ ثور ۱۳۹۷
نیلوفر رحمانی خلبان پیشین نیروهای هوایی کشور پس از ۱۶ ماه انتظار به خاطر...
۱۳۹۷-۰۲-۲۱ ۱۳۹۷-۰۲-۲۱
سه شنبه ۱۸ ثور ۱۳۹۷
به گزارش کوکچه، روستاییان منطقه دشت آرشی قندوز اعلام کردند، در تاریخ دوم آوریل...
۱۳۹۷-۰۲-۱۸ ۱۳۹۷-۰۲-۱۸