جامعه

پنج شنبه ۲ حمل ۱۳۹۷
محمد ابراهیم شینواری، سرپرست وزارت معارف گفت: ناامنی و فقر اقتصادی از عوامل عمدۀ دور ماندن کودکان از آموزش دانست. وزارت معارف اعلام کرد...
۱۳۹۷-۰۱-۰۲ ۱۳۹۷-۰۱-۰۲
چهارشنبه ۱ حمل ۱۳۹۷
مراجعه به دلال‌ها و واسطه ها راهکاری است که امروز به دلیل سخت و...
۱۳۹۷-۰۱-۰۱
پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه دو واقعه مثبت پولیو در ولایات قندهار و کنر  رخ داد که...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴