سایر اخبار اجتماعی

پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
به گزارش کوکچه دو واقعه مثبت پولیو در ولایات قندهار و کنر  رخ داد که با این شمار واقعات مثبت پولیو طی سال روان میلادی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
زلمی ویسا؛ والی قندهار امروز پنجشنبه طی نشستی با مقامات محلی این ولایت،خواهان برگزاری...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴
پنج شنبه ۲۴ حوت ۱۳۹۶
در حدود ۶۰ تن از جوانان ولسوالی شاه جوی ولایت زابل بخاطر حمایت از...
۱۳۹۶-۱۲-۲۴ ۱۳۹۶-۱۲-۲۴