پاکستان

دوشنبه ۲۸ حوت ۱۳۹۶
محمد افضل‌خان» نماینده وزارت کشور در امور پارلمانی پاکستان در توضیحات خود برای اعضای مجلس ملی از احداث ۴۸ پست مرزی اضافه در مرز...
۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۱۳۹۶-۱۲-۲۸
یکشنبه ۲۷ حوت ۱۳۹۶
جابجایی پاسگاه ها در بخش مرزی و نیز حصارکشی ها از سوی نظامیان پاکستانی...
۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۳۹۶-۱۲-۲۷
شنبه ۲۶ حوت ۱۳۹۶
 «ناصر خان جنجوعه» در این سفر با همتای افغان خود درباره موضوعاتی نظیر گسترش...
۱۳۹۶-۱۲-۲۶ ۱۳۹۶-۱۲-۲۶