برداشتن بار صلح افغانستان و قبول مسولیت در مورد ضمانت صلح و هزینه ی صلح است.

دکمه بازگشت به بالا