معاون شورای علما و روحانیون هرات ترور شد

دکمه بازگشت به بالا